obrobka metali    OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA NA ZAKUP KRAWĘDZIARKI DLA ZATOKA-TECH SP. Z O.O.:
link   Ogłoszenie o wyborze wykonawcy
link   Informację o złożonych ofertach
link   Zapytanie ofertowe  nr 1 - 2018 - Zatoka-Tech sp. z o.o.
link   Załącznik nr 1: Formularz oferty Zatoka-Tech sp. z o.o.
link   Załącznik nr 2: Opis przed. zamówienia prasa krawędziowa Zatoka-Tech sp. z o.o.
link   Załącznik nr 3: Informacja dotycząca podwykonawców Zatoka-Tech sp. z o.o.
link   Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków Zatoka-Tech sp. z o.o.
link  

Załącznik nr 5: Oświadczenie grupa - kapitałowa Zatoka-Tech sp. z o.o.

link   Załącznik nr 6: Wzór umowy Zatoka-Tech sp. z o.o.
obrobka metali    OGŁOSZENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/RPOWP 2014-2020/2018/BOI ERKER Patryk Sawicki/Zatoka Tech Sp. z o.o. NA ZAKUP I DOSTAWĘ SUWNICY 5T WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM DŹWIGNICOWYM 2 (SZT.)
   

Termin składania ofert w formie pisemnej: do 13/07/2018 do godz. 9:00

Miejsce składania: Biuro Obsługi Inwestycji ERKER Patryk Sawicki ul. pl. Stary Rynek 31 84-100 Puck

Otwarcie ofert: 13/07/2018 do godz. 9:30

Termin wykonania: do 30/09/2018

W związku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje się aktualizacji treści zapytania ofertowego z dnia 05-07-2018 r.

 Pliki do pobrania:
link   Odpowiedzi do pytania nr 1 - 06-07-2018 
link   Odpowiedzi do pytania nr 2 - 06-07-2018  
link   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2-2018 zakup suwnicy - AKTUALIZACJA 09-07-2018
link   Załącznik nr 2:Opis przedmiotu zamówienia - suwnica - AKTUALIZACJA
link   Załącznik nr 7: Rama portalowa - układ wsporników podsuwnicowych
link   Załącznik nr 8: SCHEMAT ROZMIESZCZENIA KONSTRUKCJI WSPORCZEJ DLA BELEK PODSUWNICOWYCH
link   ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 - 2018 - zakup suwnicy
link   Załącznik nr 1: Formularz oferty - suwnica
link   Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia - suwnica
link   Załącznik nr 3: INFORMACJA DOT PODWYKONAWCÓW - suwnica
link   Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnieniu warunków - suwnica
link   Załącznik nr 5: Oświadczenie grupa kapitałowa - suwnice
link   Załącznik nr 6: Wzór umowy - suwnica BOI ERKER
link   Załącznik nr 6: Wzór umowy - suwnica Zatoka
link   Zamówienia dot. zakupu i dostawy suwnicy