Ważenie ryb i owoców morza SFW

waga ryby ow morza

System ważenia ryb i owoców morza SFW w zakładach przetwórstwa rybnego jest naszą propozycją umożliwiającą szybkie i precyzyjne przeprowadzanie podstawowego procesu produkcji, jakim jest zważenie produktu. System  pozwala dokładnie określić ile produktu odebraliśmy od dostawcy, przekazaliśmy do magazynu, lub dalszej obróbki i ile pozostało go po zakończeniu procesów produkcyjnych (np. odgławiania, filetowanie itp.) Informacje z ważenia produktów można zapisywać na nośnikach USB, lub przesyłać pocztą elektroniczną, lub SMS np. do menadżera przetwórni.

icon 36x36Karta katalogowa produktu