System zbierania i transportu odpadów VWC

transport odpadow
Niezwykle ważną kwestią w działaniu każdego przedsiębiorstwa jest usunięcie odpadów poza obszar hali produkcyjnej oraz ich ekonomiczna utylizacja odpowiadająca normom prawnym. Zaprojektowany przez firmę Zatoka-Tech autorski system zbierania i transportu odpadów powstał z myślą o przedsiębiorstwach przetwórstwa ryb, mięsa, warzyw i owoców. Zastosowany system transportu próżniowego zbiera odpady z poszczególnych stanowisk pracy i przesyła je do magazynu. Autonomiczna praca połączona z trybem samooczyszczenia przynosi użytkownikowi wymierne korzyści: oszczędza czas pracowników, zapewnia czystość na stanowiskach pracy, pozwala na bieżący monitoring ilości odpadów. Dane uzyskane podczas pracy systemu mogą być zapisywane na nośnikach pamięci, lub przesyłane na adres poczty elektronicznej menadżera produkcji.
icon 36x36Karta katalogowa produktu