Studnie wyładowcze DM

studnia wyladowcza
Studnie wyładowcze DM to wyjątkowy projekt konstruktorów naszej firmy. Studnie umiejscawia się w odpowiednich-indywidualnych dla każdej ładowni miejscach, co powoduje, że ładunek ryb przemieszcza się do nich płynnie i dalej jest transportowany do dalszych procesów. Dzięki zastosowaniu studni wyładowczych przede wszystkim unikamy uszkodzeń ładunku, załoga unika dodatkowych prac zazwyczaj związanych z manualnym wybieraniem pozostałości ładunku, które skupiają się np. w kątach ładowni i sam proces czyszczenia ładowni jest znacząco skrócony.
icon 36x36Karta katalogowa produktu