Pomiar długości lin na wyciągarkach linowych
Jedną z najnowszych propozycji w ofercie naszej firmy jest urządzenie do wykonywania pomiarów lin stalowych. Dzięki naszemu oprzyrządowaniu możliwe jest np. precyzyjne odmierzenie odcinków lin, w które zakłady przemysłu stoczniowego wyposażają budowane jednostki. Najczęstszym rozwiązaniem jest podłączanie naszego urządzenia pomiarowego do stosowanych w stoczniach systemów uzbrajania jednostek pływających w np. suwnice bramowe i inne systemy załadunkowe.  Dotychczasowe testy naszych urządzeń pomiarowych wykazały ich wyjątkową dokładność przy różnych grubościach lin, bezawaryjność, a także optymalną szybkość działania  - jeden z najważniejszych elementów procesów produkcji.