Gięcie materiałów na prasach krawędziowych
W naszej ofercie znajduje się usługa gięcia blach przy pomocy prasy krawędziowej o nacisku 220 ton, wykorzystującej, tak jak w przypadku wycinarki, technologię CNC. Nasze urządzenia dopuszczają obróbkę materiałów o długości do 3020 mm, co pozwala nam na współpracę również z kontrahentami prowadzącymi produkcję wyrobów wielkogabarytowych. Duża wydajność naszego urządzenia w połączeniu z doświadczeniem kadry obsługującej prasę krawędziową pozwala na ustalanie optymalnych ram czasowych i terminowe  wywiązywanie się z powierzanych zleceń .

Posiadane środki transportu pozwalają nam na odbiór materiałów od kontrahentów i późniejszą dostawę elementów już po obróbce. Jest to udogodnienie, które pozwala współpracownikom Zatoka-Tech na zwiększenie ekonomiki produkcji, a dla nas zawiera się w obszarze terminowości działań.