Podajniki karmy dla ryb FF

podajnik karmy  podajnik karmy 1 podajnik karmy 2

Automatyczne podajniki karmy do ryb przystosowane są do pracy w warunkach wewnętrznych i zewnętrznych, a ich budowa zapewnia przechowywanie karmy w odpowiednim stanie nawet przy bardzo niesprzyjającej pogodzie. Produkowane podajniki dzięki odpowiednio wyspecjalizowanemu działaniu mogą pokrywać cały cykl żywieniowy ryb od wylęgu poprzez wszystkie fazy rozwoju, kiedy to zmienia się rodzaj karmy i częstotliwość jej dawkowania.

icon 36x36Karta katalogowa produktu