Poniżej prezentujemy przegląd naszych produktów i usług, aby poznać całą naszą ofertę bardzo prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej: biuroat signzatoka-tech.pl

image1029.png  Dla przemysłu spożywczego:  
link   Robot pakujący  
link   Układ wycinająco-porcjujący  
jednostki rybackie  Dla statków rybackich:  
link   Systemy próżniowego transportu ryb VST-M  
link   Separatory oddzielające rybę od wody WS  
link   Studnie wyładowcze DM  
link   Systemy mobilnego transportu ryb MVST
 
link   System chłodzenia wody morskiej RSW  
link  

Sortownice ryb pelagicznych GPF i flądrowatych GFF

 
link   Wieże wyładowcze DT  
przetworstwo rybne  Dla Przemysłu Przetwórstwa Rybnego systemy oparte na pracy robotów:  

link

  Urządzenia do filetowania ryb FM  
link   Inspektor 360   

link

  Urządzenia do odgławiania ryb FDH  

link

  System zbierania odpadów VWC  

link

  Linie mroźnicze FL  

link

  Buforowanie i transport produktów BTS  

link

  Ważenie ryb i owoców morza SFW  
link   System ważenia obsługujący dwa stanowiska WS2P
 

link

  Linie produkcyjne obróbki ryb flądrowatych FFP  

link

  Sortownice ryb pelagicznych GPF i flądrowatych GFF  

link

  Linie do produkcji sushi i surimi SPL
 

link

  Systemy konfekcjonowania produktów na paletach PS
 
link   Podajniki wibracyjne VF
 
link  

Zasyp pionowych szaf zamrażalniczych TLV

 
akwakultura   Dla Gospodarstw Rybackich i Podmiotów Akwakultury: 
link  

Systemy próżniowego transportu ryb VST

 
link   Sortownice ryb: stacjonarne i mobilne LFG
 
link   Urządzenia do odgazowania wody WDD
 
link   Urządzenia do natleniania i napowietrzania wody WOA
 
link   Podajniki karmy dla ryb FF
 
link   Wagi dynamiczne DS
 
link   Kraty i ekrany perforowane GS
 
link   Zasobnik do zbierania odpadów WC
 
link   Czujniki poziomu wody AWLS
 
obrobka metali  Usługi dla Przemysłu Morskiego i Maszynowego:  
link  

Cięcie materiałów strumieniem wody

 
link   Gięcie materiałów na prasach krawędziowych  
link   Spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej  
link   Pomiar długości lin na wyciągarkach linowych  
link   Opomiarowanie silników i montaż systemów alarmowych  
link   Budowa i montaż systemów kontroli sterów strumieniowych i pędników azymutalnych  
link   Laserowe osiowanie wałów i ciągów maszyn (do 3 szt.)