jednostki rybackie   przetworstwo rybne   akwakultura obrobka metali

 

Zatoka-Tech to polski producent urządzeń przeznaczonych dla przemysłu morskiego, akwakultury i sektora przetwórstwa rybnego. Specjalizujemy się w produkcji urządzeń i systemów produkcyjnych specjalnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych kontrahentów. Współpracujemy z zakładami przetwórstwa rybnego, armatorami kutrów rybackich oraz gospodarstwami rybackimi. Nasi konstruktorzy opracowują rozwiązania, które usprawniają proces produkcji i codziennej obsługi  podmiotów akwakultury.

Współpraca z nami to:

- doradztwo techniczne i pomiary na wskazanym przez kontrahenta obiekcie (statku, zakładzie produkcyjnym, gospodarstwie akwakultury),

- przedstawienie projektu i propozycji budowy linii produkcyjnej, lub modernizacji już istniejących systemów,

- produkcja urządzeń oraz ich instalacja na wskazanym obiekcie,

- uruchomienie linii produkcyjnych lub dostarczonych systemów  oraz ich kalibracja

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny naszych systemów i urządzeń przemysłowych innych producentów;

Oprócz produkcji urządzeń świadczymy usługi wsparcia przemysłu morskiego i maszynowego:

- cięcie materiałów strumieniem wody,

- gięcie materiałów na prasach krawędziowych,

- spawanie rurociągów ze stali nierdzewnej

- pomiar długości lin na wyciągarkach linowych

- opomiarowanie silników i montaż systemów alarmowych

- budowa i montaż systemów kontroli sterów strumieniowych i pędników azymutalnych

- laserowe osiowanie wałów i ciągów maszyn (do 3 szt.)

Zatoka-Tech to zespół wykwalifikowanych inżynierów, których doświadczenie i zaangażowanie jest gwarantem świadczenia usług na najwyższym poziomie, a Optymalizacja Procesów produkcji naszych kontrahentów jest głównym celem naszych działań.